Tilsvar til vurdering

Dårlig pasienthåndtering.

Jeg vil råde pasienter som tror de kan ha nytte av kiropraktikk som behandlingsform å velge en annen behandler.

Kiropraktoren oppleves som en useriøs aktør i sin profesjon. Dette med bakgrunn i: Oppleves som veldig rask og grunn i sin vurdering basert på pasientens sykehistorie. Konkluderer raskt og behandler uten å skille mellom undersøkelse og selve behandlingen. Oppleves også som lite kommunikativ og lite interessert.

Her er det mye å gå på, flere utfordringer. Behandler vil kunne få en bedre vurdering dersom han bruker sin kompetanse på en litt annen måte, i form av: 1) Ta mer hensyn til pasientens sykehistorie, både nåværende problemstilling og tidligere plager/diagnoser. 2) Skille mellom undersøkelsen og behandlingen, kommunisere funn/hva han finner og hva han tenker kan være riktig tilnærmingsmetode for å rette opp ubalanse. 3) Gi pasienten mulighet til å stille spørsmål. 4) Følge opp i etterkant av behandling, dersom det er behov for det. 5) Bruke journalen som den er ment til: et dokumentasjonsverktøy.