Tilsvar til vurdering

Vanskelig å komme i kontakt

Opplever at jeg sjelden får time når jeg trenger det, får ikke tilbud om time raskt nok utfra «akutthet», er blitt henvist til legevakten uten akutt behov for hjelp. Rett og slett vrient å få hjelp/time når man trenger det. Nå har jeg gitt opp og bytter lege.