Tilsvar til vurdering

Dårlig lytter

Fikk time hos denne legen da min fastlege var i ferie, men opplevde dessverre at han ikke evnet å verken lytte eller å forstå problemstillingen som ble forsøkt presentert. Etter at han stilte spørsmål avbrøt han meg raskt, gjentatte ganger istedenfor å lytte til svaret, og framsto med det som tydelig forutinntatt og lite engasjert i å sette seg mer inn i problemstillingen. Han var veldig opptatt av tiden og ventende pasienter, og sa han ville skrive henvisningen som jeg etterspurte og at jeg skulle få den dagen etter. Dagen etter ringte han for å fortelle at han hadde ombestemt seg og ikke ville skrive avtalte henvisning allikevel, som er uprofesjonelt ikke minst med tanke på at han allerede hadde fakturert (og jeg betalt) for henvisningen.