Tilsvar til vurdering

Lang ventetid

Barton er alltid forsinket, selv til første time. Han er ofte mer opptatt av å fortelle anekdoter fra eget liv enn å høre på pasient og å undersøke. Midt i alle fortellinger kommer det allikevel gode råd, og jeg tviler ikke på at han er en god lege. Er ikke den typiske travle, kalde fastlegen.
Det kan også tidvis være vanskelig å komme gjennom på telefon.

Han nøler ikke å henvise videre ved behov. Er dog litt rundhåndet når det kommer til sykemeldinger, og er ikke veldig opptatt av å tilrettelegging for arbeid ved siden av skade/sykdom.

Slitsomt at han ikke tar kort eller vipps (bedrift, ikke til privat telefonnummer).