Tilsvar til vurdering

Lite engasjement og empati

Danø er ikke en lege som man kan stole på. Lite empatisk og ikke interessert å høre hva pasienten har å si.