Tilsvar til vurdering

Upersonlig

Opplever dette fastlegesenteret som upersonlig og lite pasientvennlig. Det er stor distanse mellom lege og pasient, og legen har liten evne til å «se» pasienten.