Tilsvar til vurdering

Usikker og lite ydmyk

En lege som virker usikker, men som forsøker å dekke over dette med å snakke så profesjonelt som mulig.
Usikkerheten viser seg i at det ofte tys til oppslagsverk under konsultasjon, noe som vil være naturlig så lenge erfaringen mangler. Men det ville vært mye bedre å si man er usikker og enten be om tid til å sjekke fakta, eller konsultere kollegaer, istedenfor å anta og sette diagnose, eller manglende på sådan, etter antakelser.
Bør bli bedre på å lytte og forsøke å forstå pasienten.