Tilsvar til vurdering

Ubehageleg og lite tillitsvekkande

Ubehagelig å be legen om hjelp. Konkluderte før undersøking og lite interessert i å lytte. Når eg stilte spørsmål virka han aggressiv.