Tilsvar til vurdering

Arrogant, tiltaksløs og elendig lokale, hvor det er svært lytt!

Setter seg IKKE inn i epikriser fra sykehuset. Jeg har en kronisk, vanskelig sykdom, hvor sykehuset forventer tett oppfølging fra FL når jeg ikke er innlagt.
Dr Soto leser tydeligvis ikke epikriser. Både Dr Soto og sekretæren virker arrogante og nedlatende. Altfor lytt! Sitter på venterommet og hører ALT som blir sagt,- både på tlf, lab og inne hos legen. Slikt går virkelig ikke an!
Får beskjed fra sekretæren at jeg kan bestille nye resepter via Pasient Sky før kontoret stenger fra 19/12 og ut jula.
Dette har jeg gjort, men ikke fått reseptene.
Dermed er jeg tom for viktige medisiner i jula.
Bytter fastlege, og vil virkelig anbefale kronisk syke pasienter å holde seg unna dette legekontoret!
Årsak: arroganse, nedlatenhet, dårlig oppfølging både ang epikriser og fornying av medisiner, samt bryter taushetsplikten konstant pga at det er så lytt der,