Tilsvar til vurdering

Virker ikke som hun liker jobben

Har hatt som fastlege over en lang stund. Er aldri blid og virker molefonken. Virker som hun ønsker å bli fortest mulig ferdig med deg. Virker veldig sliten og virker ikke glad i jobben