Tilsvar til vurdering

Vet best, tror hun

Virker åvenpå, sier at ting er slik og slik. Om hun blir konfrontert med at andre leger sier noe annet blir hun sur. Hun tar gjerne deler av konsultasjonen ute i venterommet også slik at andre får høre prøvesvar, tar seg ikke tid til å ta pasienten inn igjen. Nei anbefaler ingen henne.
Dessuten sitter ofte sekretærene med luken oppe mens de prater i telefon, og prater på en slik måte at hele Frogner får vite hva andre ringer for ved å gjenta pasientens fødselsdato høyt osv. Ikke gode holdninger generelt hos Frogner medisinske. Ingen av mine barn eller jeg skal dit igjen.