Tilsvar til vurdering

Dårlig

Virket uinteressert og var ikke ute etter å hjelpe, spurte ikke naturlige spørsmål og virket som om at hun vil ha deg ut. Frekk i tiltale og ønsket ikke å yte service/finne ut hva som er galt med deg. Vanskelig å kommunisere med, følte meg verken sett eller hørt.