Tilsvar til vurdering

Lite fleksibel og opplevdes lite oppdatert.

Hjelpsom og kunnskapsrik på etablert legevitenskap. Opplevdes lite fleksibel, overraskende konservativ, og utdatert i forhold til kosthold. Har et spesielt smalt toleranse-vindu for mot-argumentasjon.

Opplevde han som travel og som at han valgte enkle og kjappe løsninger.

Ellers, sikkert en hyggelig type.