Tilsvar til vurdering

Overfladisk

Lite villig til å lytte til hva pasienten faktisk sier, og har en litt for stor tro på egen ufeilbarlighet i konklusjon. Anbefales ikke.