Tilsvar til vurdering

Ikke bra

Får hjelp og ikke hjelp. Virker ikke alltid fornøyd. Føler noen ganger å bli hørt og av og til ikke.