Tilsvar til vurdering

Avvisende og dårlig lytter

Jeg opplever å ikke bli lyttet til, og blir snakket i munnen på og avbrutt slik at jeg aldri får forklart ferdig det jeg skal. Sliter derfor stadig med det samme problemet og kommer ingen vei. Opplever han som lite interessert i det jeg har å si, og at han lett blir lei og irritabel. Føler meg mistenkeliggjort og til bry. Får lite forståelse og ingen tillit.
Må nok bytte fastlege.