Tilsvar til vurdering

Informerte ikke

Sitter igjen med en følelse at denne pasienten måtte hun bli fort ferdig med. Informerte ikke om hva hun gjorde. Sa ikke hva hun gjorde underveis. Sikkert faglig flink, men ingen god opplevelse.