Tilsvar til vurdering

liten tillit

Har mistet tilliten til denne legen da man ikke vet hva han skriver i din journal etter et legebesøk.Kan være enig med deg men noterer ned noe helt annet.