Tilsvar til vurdering

Uinteressert og lite empatisk

Ble møtt med lege iført visir og fullt smitteutstyr. Hun ba meg ikke snakke da det kunne spre virus.Jeg fikk ikke komme inn på kontoret men ble sittende i forgangen der kontorpersonale sitter.Legen virker lite empatisk, her gjelder det å få pasienten ut av kontoret fortest mulig. Sammendrag , veldig utrygt. Kommer ikke til å bruke denne legen.