Tilsvar til vurdering

Maria-Ana Brata

Følte symptomene mine ble bagatellisert, og at jeg som pasient ikke ble tatt på alvor. Dette førte til at jeg ikke fikk frem det som plagde meg. Ble avbrutt flere ganger i løpet av samtalen, og dette ga seg heller ikke da jeg på en rolig måte forklarte at det var ubehagelig.