Tilsvar til vurdering

Uengasjert og mimikkfattig

Under en konsultasjon virket han irritert og sur. Han tok en privat telefonsamtale midt i konsultasjonen. Han forklarte dårlig hva som var alternativ videre behandling for min skade.