Tilsvar til vurdering

Solid og presis fastlege

Jeg er omtrent midt i livet og har siden fastlegeordningens innføring i 2001 innehatt tre fastleger inkludert Heimdal. De to foregående legene var begge godt voksne kvinner med faglige som empatiske sider - slik jeg opplevde det den gang. Da jeg skiftet til Heimdal for noen år tilbake oppfattet jeg han som vanskelig og arrogant med umiddelbare tanker om å bytte, i og med at jeg var vant til å kunne snakke med fastlegen om det jeg enn følte at jeg kunne snakke om, som ikke nødvendigvis var så mye. Jeg valgte, eller kanskje ikke gadd, å bytte og er glad for det den dag i dag. Heimdals væremåte og kommunikasjon er fortsatt brå og direkte, men jeg for min del ønsker heller en fastlege som diagnostiserer med trygghet og selvtillit fremfor en som «bare» kommuniserer uten å egentlig avdekke plagene. Fra mitt lekmannsperspektiv er Heimdal utvilsomt dyktig i sitt felt som allmennspesialist med evne til hurtig diagnostisering og presise og konkrete tilbakemeldinger. Ønsker du som pasient en sjelesørger, så ja; da bør du nok vurdere en annen lege - eventuelt psykiater/psykolog.