Tilsvar til vurdering

Ser ned på deg som pasient

Anbefales ikke. Nedlatende holdning til meg som pasient. Henviser til steder uten å gi deg informasjon om dette. Ikke interessert i å undersøke deg om du har en kronisk sykdom. Avfeier deg og henger seg opp i ting som ikke er relevant. Ikke imøtekommende Ikke interessert i å bli kjent med deg som pasient. Gikk ut fra første legetime å følte meg lite verdt. Bytter fastlege!