Tilsvar til vurdering

Lite interessert

Vært hos han flere ganger, men han virker ikke interessert i å faktisk hjelpe meg.
Kan bli bedre: sende henvisning han sier han skal, undersøke "problemet" og ikke bare avfeie uten å se på det, han bør vise at han ønsker å finne ut av hva som er årsaken og løse det (jeg fikk beskjed om at det var kanskje bare smerter jeg måtte finne meg i å leve med). Han virker mest opptatt av å få inn neste pasient fortest mulig.
Alltid forsinket, hver gang har jeg sittet på venterommet i godt over en halvtime ekstra uten et eneste ord fra hans side etterpå.