Tilsvar til vurdering

.

Faglig dyktig. oppdatert på sosialøkonomiske ordninger.

Bruker veldig kort tid i "timen"

Kan virke overfladisk og noe bagatelliserende.