Tilsvar til vurdering

Lite pasientvennlig

Han oppleves som uinteressert og til tider arrogant. Dårlig til å ta pas seriøst, og til å videresende til spesialister/undersøkelser som MR osv.