Tilsvar til vurdering

Lite forståelsesfull

Avbryter mens du snakker, lite hjelpsom og lite empatisk. Faktisk den verste legen jeg har vært borti.