Tilsvar til vurdering

Lege som "flirer" av deg

De gangene jeg har vært hos Georg har jeg følt meg lite sett. Jeg har ofte følt at jeg har betalt bare for å bli sendt ut igjen med plager som har vedvart. Han har lite interesser for mine innspill eller ønsker som pasient og det har ført til at jeg har unngått å dra dit når jeg kanskje burde. Nå har jeg byttet lege og håper det blir bedre