Tilsvar til vurdering

Svak oppfølging og litt lite omtenksom

Etter å ha hatt en meget bra fastlege på Bjørnsletta helsesenter i mer enn 25 år for hele familien ble vi tildelt Jan Olav Sørdal da den forrige gikk av med pensjon. Vi er heldigvis en "frisk" familie som ikke har så stort behov for legehjelp. Nå har vi imidlertid en situasjon som gjør at flere av oss hadde behov for legetime. Samtalene var greie med unntak av at han uoppfordret fortalte at hans egen mor hadde dødd av den sykdommen vi var i dialog om. Det var ikke hva vi trengte å høre. I ettertid har vi ikke hørt noe fra ham om de prøvene som ble tatt av oss alle.

Derimot har vi fått brev fra sykehuset hvor de skriver at han ikke hadde gjort nødvendig henvisning til dem, og at han hadde gitt svært mangelfull informasjon til dem . Dette betyr som sykehuset skriver til oss: "Hadde vi fått den informasjonen, ville dere fått time raskere". Videre påpeker sykehuset at fastlegen burde ha informert oss om at han først på henvendelse fra sykehuset skrev ut en henvisning. Det har han fortsatt ikke gjort.

Vi har nå stillt oss i kø for å bytte fastlege.