Tilsvar til vurdering

Lite tilgjengelig

Hun er veldig opptatt med å styre Legevakt Vest og har tydeligvis ikke tid til å være fastlege. Hun er en flink lege når hun har tid, men jeg har opplevd flere ganger at hun ikke ringer som avtalt på oppsatt tid.