Tilsvar til vurdering

Arrogant?

Jeg var satt opp til en lengre behandling/lysbehandling hvor jeg også skulle komme tilbake etter 3 timer samme dag. Det viste seg at dette var unødvendig og jeg var ferdig etter 1-2 min. Jeg spurte da om legen kunne være vennlig å se på en flekk jeg hadde nede på leggen (hadde tidligere fjernet flekk som viste seg å være kreftceller). Legen ville ikke se på det fordi jeg ikke var henvist for dette. Hun ba meg gå til fastlegen og få henvisning for så å komme tilbake. Noe som for meg er 2 timers kjøring. Jeg har forståelse for at hun ikke kunne behandle dette om det skulle være nødvendig. Men, en rask titt synes jeg var rimelig i og med at det ikke var brukt noe tid til behandling som var planlagt og avsatt. Dette var skuffende. Alle bør bidra til et effektivt helsevesen. Som her, henvisning fra det offentlige, som alle bør komme godt ut av det. Pasient, lege i privatpraksis, og det offentlige som tross alt betaler og ikke skal utnyttes.