Tilsvar til vurdering

Dårlig til å lytte til pasienten. Avlyser timer og er lite tilgjengelig

Personalet ved legesenteret viser stor grad av imøtekommenhet vennlighet og profesjonalitet. Fastlegen derimot har jeg dessverre ikke så mye positivt å si om. I løpet av snart 2 år har jeg hatt kun 2 timer på hans kontor. Etter to avlyste timer i løpet av en uke fikk jeg møte fastlegen. Da så jeg mest ryggen hans mens han skrev på journalen. Ellers har kontakten med ham gått over telefon, og han har alltid hatt dårlig tid til å drøfte mine helseproblemer. Jeg vet at vi opplever alle en vanskelig tid nå, og at legene er under ganske stort press. Men jeg må nok melde pass her med en lege som ikke hører på hva jeg har å si.