Tilsvar til vurdering

Brå og uinteressert

Dette ble et meget dårlig første møte som endte i tårer.

- Kun rutinespørsmål i forkant av undersøkelse
- Ingen oppfølgingsspørsmål til oppgitte vonde opplevelser
- Ingen spørsmål knyttet til undersøkelsen
- Ingen forvarsel før innsettelse av instrumenter
- Tildeling av respet uten spørsmål om tidligere behandling

Responsen på tilbakemelding om at det var lite spørsmål om tilstand og omstendigheter i forkant undersøkelsen ble avvist med at jeg hadde fylt ut skjema på nett i forkant av timen. Var det mangelfullt var det altså min feil.

Kortfattet, uinteressert, lite empatisk og meget mekanisk behandling. Definitivt ikke det jeg var ute etter da jeg valgte gynekolog over fastlege.