Tilsvar til vurdering

Lite ydmyk lege

Finner denne legen dårlig til å lytte og forstå pasienten. Hører ikke på hva pasienten har å si i forhold til sin egen helsesituasjon.