Tilsvar til vurdering

Uinteressert

Opdahl lyttet ikke og var tilsynelatende helt uinteressert. Virket ikke villig til å se lungeproblemer i sammenheng med andre helseplager. Svak kommunikasjon gjorde at jeg etter flere behandlinger fortsatt ikke aner hva han konkluderte med.