Tilsvar til vurdering

Bra faglig, lite tilgjengelig

Legen er lite tilgjengelig. Legesentret vil ikke at legen ringer pasienten og har ikke videomulighet. Legen involverer ikke pasienten i viktige beslutninger og må purres.