Tilsvar til vurdering

Ikke å anbefale

Vanskelig å bli hørt og tar ikke problemene mine på alvor, og er lite behjelpelig med det du faktisk ber om. Ellers vanskelig å kommunisere med, særlig på pasientsky, der man ender med å starte ny konsultasjon fordi hun avslutter den første før man får svart eller forklart videre.