Tilsvar til vurdering

Ovenfra og ned-holdning

Har opplevd Perapakaran som lite forståelsesfull hva gjelder psykisk sykdom. Han har slurvet med oppfølging og dessverre ikke klart å være en god advokat for meg som pasient. Dette i en tid da jeg har hatt behov for somatisk oppfølging. Perapakaran har for meg fremstått som arrogant. Han har blant annet kommet med noen spesielle bemerkninger, som at "dersom du hadde hatt en hvilken som helst annen fastlege enn meg hadde de gitt deg opp for lengst"... På tide å skjerpe seg her og tenke gjennom hvorfor du har valgt dette yrket. Stå på for pasientene dine. Lykke til (y).