Tilsvar til vurdering

Uforutsigbar

Min erfaring er at legen nedvurderer kunnskapsrike spesialister, og at han oppleves uforutsigbar. Han virker å ha et ustabilt humør og formidler og uttrykker seg uklart. Min opplevelse er for øvrig at han synes å ha lite engasjement for pasienten.