Tilsvar til vurdering

Kald og utilgjengelig

Jonassen er en svært stresset mann, som alltid påpeker sin dårlige tid til meg som pasient. Han snakker i munnen på deg, og det kan virke som han vil ha deg raskt ut av kontoret sitt. Han viser svært lite forståelse for psykiske lidelser, og har kommet med et par uttalelser som er langt fra greit å si til et menneske med store traumer. Han er allmennfaglig dyktig, men det veier ikke opp for de mellommenneskelige egenskapene han mangler.