Tilsvar til vurdering

Middels

Travel
Kort tid inne.
Avbryter midt i samtale