Tilsvar til vurdering

Arrogant og lite informativ

Svære dårlig opplevelse i forbindelse med nytt prevasjonsmiddel. Måtte på hele SYV konsultasjoner for å få byttet prevansjonsmiddel. Igrunn en enkel sak som kunne blitt gjort på en time. Etter innsettelse av prevansjonsmiddlet, forlot han rommet og ga meg ingen informasjon (var usikker på om konsultasjonen var ferdig). Måtte selv lese meg opp på råd og bivirkninger. Hele opplevelsen har vært tid og pengekrevende for en fulltidsstudent. Samt gjort meg usikker i møte med helsevesenet med sin arrogante holdning. Ser frem til det kommer ny fastlege til Snåsa.