Tilsvar til vurdering

Arrogant og uempatisk

Arrogant, høylytt, og har hverken ydmykhet, eller respekt for sin pasient.
Vet lite om lite, ønsker heller belære sine pasienter med sine egne meninger, istedenfor for å være medmenneske, og forsøke å finne løsninger, til beste for pasient.