Tilsvar til vurdering

Lite hyggelig legebesøk

Opplevde en noe dårlig kommunikasjon. Det er for meg vanlig å presentere seg noe som ikke ble gjort her, jeg følte også at jeg ikke ble lyttet til eller fikk forklart problemet mitt. Videre ble det benyttet mange faguttrykk, noe som ikke er hensiktsmessig når pasienten ikke er lege. Det ble også utført frysebehandling uten nærmere forklaring på hva dette er og hvordan man forholder seg til dette. Fikk også utskrevet en reseptbelagt krem som ifølge vedlegget ikke skal benyttes på akne, noe jeg informerte om at jeg hadde.