Tilsvar til vurdering

Dårlig lytter

Byttet fastlege til Siril og hadde time med henne ang. smerter. Hun fikk meg til å føle meg utrolig dårlig, måtte gjenta meg selv flere ganger , men ble ikke hørt. Hun spør meg hva jeg tror hun kan gjøre med mitt problem..
Ble rådet til å kontakte noen med lang ventetid, og smertestillende var det ikke snakk om. Ingen hjelp å få