Tilsvar til vurdering

Uempatisk og lite interessert

Denne legen burde ikke være lege.

Jeg opplever at han har meget redusert til inge empati og ingen interesse i å undersøke hva som feiler en. Jeg hadde satt pris på å bli tatt seriøst og ikke måtte stille egne diagnoser, for jeg er jo ingen lege.
Han gjør virkelig alt fra null til minimum og får en til å føle seg veldig liten og enda sykere.

Henvisningene han skriver gjør han kun dersom du spør, og ofte er henvisningene mangelfulle, og resultatet er da at man ikke får vedtak godkjent fordi han ikke gidder å skrive ut hva som faktisk feiler en. Jeg vet ikke hvordan jeg kan gi konstruktiv tilbakemelding da denne typen nedgraderende behandling jeg har mottatt har foregått over mange år, og det virker ikke til at legen er mottagelig for å endre seg da han ikke virker å ha evne til medfølelse.

Resepsjonisten der er også svært lite allright mesteparten av tiden.