Tilsvar til vurdering

En mann av få ord og lite kunnskap om kvinnehelse

Jordmortilbudet i kommunen ble lagt ned og vi falt da tilbake på fastlegen. Måtte fortelle han hvilke tester som trengtes og han var veldig motvillig til å følge opp. Opplevde han som lite interessert og måtte hele tiden være den som foreslo neste time, videre oppfølging og hvilke tester som måtte tas….