Tilsvar til vurdering

Ingen kontinuitet

Jeg bytter fastlege, fordi jeg har hatt 4 vikarer i 2 år, I tillegg til Persley. Moderne opplegg, ikke tlf, eller kontorpersonell, kun e-post og chat. Blodprøver taes på fyrst.