Tilsvar til vurdering

Alt for uerfaren

Etter mange år på Vear legesenter måtte jeg bytte fastlege på både barna mine og meg selv etter at Thea Bjune startet som vikar for min daværende lege.

Jeg er nok tidvis en utfordrende pasient, med veldig kompliserte og utfordrende plager, men både erfarne og helt ny-utdannede leger har alle både møtt meg på bedre måte enn henne, men også vært mer løsningsorienterte når det har kommet til felter hvor de ikke har kunnskap nok. Denne legen oppleves som en ny-utdannet verdensmester, som absolutt ikke er interessert i å finne ut av noe hun ikke allerede kan.

Mine barn er heller ikke enkle A4 pasienter, de har mye helseutfordringer og følges av alle instanser jeg kan komme på, men til tross for alle journaler fra alle spesialister så visste denne legen best også der.

Det var trist å forlate Vear legesenter da jeg har vært veldig fornøyd med legene der i mange år, men nå slipper jeg ihvertfall å treffe på noen av surpumpene som sitter i skranken der.
(Skal sies at noen av de i skranken er suverene, men det veier dessverre ikke opp for de som ikke er det).