Tilsvar til vurdering

Dyktig og følger godt opp

Tar kontakt og følger opp etter avtale. Opplever meg godt forstått. Svært imøtekommende. Tar seg tid.